Power Rangers RPM 2009


Sensei Tamashiro Name Sensei Tamashiro
   
   
First Seen PR #360 / PRLR #22 / "The Chosen Path"
Last Seen PR #360 / PRLR #22 / "The Chosen Path"
Notes  

Images

Data

 


Data
Data

 

 

 

 

     

The Power Rangers Topsites
Vote for us at Topsites!